header banner
Default

BLOX | Nieuws: Cardano (ADA) en Ripple (XRP) worden goudmijnen in de naderende bullrun


Het is wellicht een ietwat makkelijke keuze, maar ergens ook wel logisch. Dan Gambardello, oprichter van Crypto Capital Venture denkt dat Ripple en Cardano investeerders veel geld zullen opleveren in de volgende bullrun.

Ripple is natuurlijk de grote winnaar van de bullrun van 2017 (en de verliezer van 2021), terwijl Cardano veel investeerders rijk heeft gemaakt in 2021.

Twee crypto’s die zich onderscheiden

VIDEO:

Gambardello deelde onlangs zijn inzichten over waarom hij optimistisch is over de vooruitzichten van XRP en ADA. In een video van meer dan 15 minuten bespreekt Gambardello zijn portefeuillestrategie, zijn aanpak voor het nemen van winst, en waarom hij gelooft dat deze twee cryptocurrency’s zich onderscheiden als potentiële blue-chip investeringen.

Cardano kan x30 gaan

VIDEO:

De analist begint met Cardano, dat een aanzienlijk deel van zijn investeringsportefeuille uitmaakt. Hij verwacht een aanzienlijke bullmarkt voor Cardano, vooral met de opkomst van gedecentraliseerde financiën op het platform.

Hij speculeert dat een totale marktkapitalisatie van 10 biljoen dollar voor de hele cryptomarkt mogelijk is, en dat Cardano hier 4% van kan uitmaken. Dit zou betekenen dat de coin een marketcap van 400 miljard dollar zou hebben (nu 12,6 miljard USD). Volgens de analist wordt de koers van ADA dan 11 dollar, een toename van 30 keer.

Positief over XRP

VIDEO:

De tweede cryptocurrency waar Gambardello enthousiast over is, is XRP. Ondanks de verschillen met ADA ziet hij synergie in het vasthouden van beide. Hij merkt op dat beide levendige gemeenschappen hebben, mogelijk zelfs meer dan Bitcoin of Ethereum.

Met het potentieel voor vergelijkbare winsten als ADA, beschouwt hij XRP als een investering met een lager risico en een hoog beloningspotentieel, vooral gezien de recente uitspraak van de SEC en de duidelijke regelgevingsstatus.

Neem winst uit je crypto

VIDEO:

Gambardello zegt dat het belangrijk is om een plan te hebben voor wanneer je winst moet nemen. Hij pleit voor een conservatieve benadering en suggereert dat zelfs als men optimistisch is over de langetermijnvooruitzichten van een cryptocurrency, het verstandig is om winst te nemen zodra aanzienlijke winsten zijn behaald.

Zo is Gambardello van plan om te starten met de verkoop van ADA als de koers met factor 5 is gestegen vanaf nu, ondanks dat hij verwacht dat deze nog veel verder kan stijgen.

Sources


Article information

Author: Kimberly Johnson

Last Updated: 1704313441

Views: 1754

Rating: 4.1 / 5 (80 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberly Johnson

Birthday: 1908-06-28

Address: 2257 Thomas Haven, Jessicaburgh, MD 25015

Phone: +3610588713990138

Job: Virtual Reality Developer

Hobby: Stargazing, Billiards, Card Games, Knitting, Archery, Cycling, Quilting

Introduction: My name is Kimberly Johnson, I am a tenacious, vivid, important, Precious, Determined, candid, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.