header banner
Default

Een enorm bedrag werd gestolen tijdens een hack van een crypto-betalingsdienst


Alphapo, een bedrijf dat betalingen met cryptocurrencies mogelijk maakt, is gehackt. Miljoenen aan crypto zijn gestolen uit de digitale hot wallet van het bedrijf. Tot nu toe is er al $31 miljoen aan schade gemeld, maar de schattingen lopen op tot in de $100 miljoen. 

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Crypto hack van meer dan 0 miljoen

VIDEO: How to Recover Cryptocurrency in 2023 (Hire A Hacker)
jcreyes1950

Alphapo leverde diensten aan verschillende grote online goksites die met crypto werken. Hieronder vallen HypeDrop, Bovada en Ignition. HypeDrop heeft al aangekondigd de optie om geld op te nemen tijdelijk stop te zetten.

De aangevallen wallet is Alphapo.eth. De hackers hebben de gestolen tokens omgezet in ethereum (ETH) en vervolgens doorgesluisd naar hun eigen wallets. Daarna zijn de gestolen fondsen ook door avalanche (AVAX) en bitcoin (BTC) gehaald. Waarschijnlijk is dit zo gedaan om de gestolen crypto lastiger traceerbaar te maken. 

🚨 Alphapo Hot Wallet Hacked 🚨

Over $31,000,000 stolen, with reports suggesting up to ~$100 million.

Hot wallet was hacked on Ethereum, Tron and BTC. Stolen funds were swapped and distributed among various EOAs.

🧵: Here are the details of the incident 👇 pic.twitter.com/bLeCLJvH6G

— De.Fi 🛡️ Web3 Antivirus (@DeDotFiSecurity) July 23, 2023

In totaal is er tot nu toe $31 miljoen aan gestolen crypto gemeld. Hieronder vallen tokens zoals USDT, USDC, FTN, TFL, TRX, ETH, and DAI. Geschat wordt dat de schade veel hoger ligt dan dat. Er zijn bijvoorbeeld 100 miljoen tokens van fasttoken (FTN) kwijt en dat staat gelijk aan een bedrag rond de $91 miljoen. 

Advertisement

Lazarus crypto hackers strike again?

VIDEO: How I hacked a hardware crypto wallet and recovered $2 million
Joe Grand

De manier waarop de hack is uitgevoerd, met een enorme reeks aan transacties, omschakelingen en tussenwallets, is kenmerkend voor de Lazarus Group. Deze groep werkt voor de Noord-Koreaanse overheid om crypto te bemachtigen via illegale praktijken.

De groep is verantwoordelijk voor vele enorme crypto hacks. Sterker nog, geschat wordt dat de groep meer dan $2 miljard heeft kunnen stelen gedurende de laatste paar jaren. De gestolen tokens worden gebruikt om Noord-Koreaanse wapenprogramma’s te financieren. 

De groep is verantwoordelijk geweest voor de recente Atomic Wallet hack. Ook die hack omvatte een gestolen hoeveelheid crypto’s die op meer dan $100 miljoen in waarde wordt geschat. Daarmee is dit de zoveelste hack door de groep die meer dan honderd miljoen bedraagt. In het verleden kwam de Lazarus Group ook al naar buiten als de verantwoordelijken voor de Harmony Horizon hack, die eveneens $100 miljoen bedroeg.

Sources


Article information

Author: Benjamin Dominguez

Last Updated: 1698541203

Views: 1077

Rating: 3.9 / 5 (120 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Benjamin Dominguez

Birthday: 1927-05-23

Address: 297 Aguilar Place, Davidborough, MD 95424

Phone: +4405411563023158

Job: Police Officer

Hobby: Embroidery, Cycling, Metalworking, Amateur Radio, Astronomy, Survival Skills, Fishing

Introduction: My name is Benjamin Dominguez, I am a rare, striking, risk-taking, transparent, Gifted, radiant, sincere person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.