header banner
Default

Duitse financiële giganten beginnen een cryptocurrency-stakingsdienst te bieden


Elke bearmarkt is het de vraag of er wel bedrijven zijn die in de crypto-wereld willen stappen. Maar zelfs in de afgelopen bearmarkt waren er zat grote financiële instituten die het nut van cryptocurrencies en blockchain wel inzagen. Nu werken twee van Duitslands grootste financiële instituten aan een dienst voor crypto staking.

📈 Bitcoin mining: Veilig thuis, geen technische kennis nodig! Advertentie Rollman Mining

Duitse instituten bevorderen ethereum staking

VIDEO:

In een persbericht schrijven het Börse Stuttgart Digital en Munich Re Group over plannen om volgend jaar een dienst uit te rollen voor crypto staking. Börse Stuttgart Digital is het op blockchain gerichte dochterbedrijf van de Stuttgart Stock Exchange, en Munich Re Group is een multinationale verzekeringsmaatschappij.

Er zou in de Europese financiële industrie een groeiende interesse zijn in staking. Daarom is er een ‘one-stop-shop’ voor staking-dienstverlening nodig. Munich Re heeft hiervoor een verzekeringsproduct bedacht voor Börse Stuttgart Digital, dat het risico van crypto staking-diensten moet dekken.

Samen willen de twee bedrijven staking aanbieden aan institutionele investeerders, zonder dat zij risico lopen als bijvoorbeeld een blockchain problemen krijgt. De initiatiefnemers noemen ‘slashing’ als voorbeeld. Validators die hun coins vastleggen op het Ethereum (ETH) netwerk om transacties te bevestigen tegen een bescheiden rendement, moeten voldoen aan bepaalde regels. Gebeurt dat niet, dan raken ze coins kwijt.

Maar het kan gebeuren dat een validator de toegewezen ETH kwijtraakt zonder dat het iets fout heeft gedaan. Als dat gebeurt, dan kan een validator zijn activa alsnog verliezen. De twee bedrijven willen instituten hiertegen beschermen met de nieuwe dienst.

Vooralsnog lijkt het erop dat alleen Europese instituten bediend zullen worden. Retail-investeerders en instituten elders op de wereld zullen dus hun heil ergens anders moeten zoeken.

Advertisement

Crypto staking heeft enig risico

VIDEO:

Staking klinkt als een vrij risicoloze mogelijkheid voor cryptocurrencies, maar dat is het niet. Zo bood FTX voor zijn faillissement ook deze mogelijkheid, maar toen het failliet ging konden klanten hun activa niet meer opnemen. Vervolgens kwam ook Genesis in de problemen, dat zich speciaal richtte op staking voor financiële instituten.

Ook kunnen hackers het platform hacken waarmee je je activa tijdelijk vastlegt op de blockchain. Zo kun je alsnog je coins verliezen, zelfs als het platform financieel veilig is en als de validator geen fouten maakt. Al met al is het dus zeker iets om rekening mee te houden.

Sources


Article information

Author: Karen Jones

Last Updated: 1699972442

Views: 887

Rating: 4.8 / 5 (108 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Karen Jones

Birthday: 1918-01-21

Address: 288 Williams Crossing Suite 823, North Albert, TX 81593

Phone: +4890984964110848

Job: Real Estate Agent

Hobby: Geocaching, Dancing, Amateur Radio, Photography, Meditation, Gardening, Arduino

Introduction: My name is Karen Jones, I am a clever, radiant, bold, cherished, irreplaceable, artistic, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.