header banner
Default

Hisse alıp satmak haram mı?


Borsa veya sermaye piyasasının değişimi, alınıp satılabilir menkul kıymetler, stok, hisse senedi, emtialar, döviz, istikraz, vadeli kontratlar, ve opsiyon sözleşmelerinin halka açık satıldığı veya satın alındığı organize bir piyasadır. Sermaye piyasası, üretken faaliyetleri destekleyen bir yatırım mekanizması oluşturur ve borsa ise bu amaca ulaşmak için kullanılan bir pazardır. Peki, Borsa haram mı? Hisse alıp satmak caiz mi?

Borsa haram mı? Hisse alıp satmak caiz mi? soruları merak ediliyor. İthal ve tarımsal malların ticaretine yönelik yapılan ticarî mal borsaları, borsa türlerinin ilk örnekleridir. Daha sonra ise paslanmayan değerli kaynakların ticaretinde uzmanlaşmış uzman ürün borsaları ve özel borsalar ortaya çıkmıştır. Vatandaşlar ise arama motorlarında Borsa haram mı? Hisse alıp satmak caiz mi? sorularına yanıt arıyor.

BORSA HARAM MI?

VIDEO: Borsada Hisse Senedi Alıp Satmak Caiz midir? - Dr. Fatih Mehmet Aydın
DiyanetTV

İslami ölçülere göre helal bir işle uğraşan bir ticari merkezin veya müessesenin ortağı olmak şeklinde tanzim edilmiş olan senetlerinden satın almak bir anlamda kar ve zararına ortak olmak anlamına geldiği için dinen sakıncalı değildir.

Borsadaki hisseleri bloke edecek ve hayali satışlarda borsada spekülatif dalgalanmalara yol açacak olan satışlar dinen sakıncalıdır. Ve insanı aldatmaya, ekonomiyi sahte hamlelerle sıkıntıya sokmaya götürür. Böyle bir faaliyet masum bir borsa alışverişi ile aynı kategoriye giremez. Temel itibariyle dine aykırı ticaret yapan müessese ve kuruluş ile kurumların hisse senetlerini almak ve satmak, yine tamamıyla faize odaklanmış olan hisselerin de alım ve satımını yapmak caiz değildir.

Bu manada günümüzde borsanın temelini oluşturan hisse senedi alım-satımına iki farklı yönden bakılmaktadır:

1. İmal edilmesi, ticarî hizmeti caiz olan bir konu ile meşgul bulunan bir şirketin hisse senedini alarak ona ortak olmak. Şüphesiz bu tasarruf caizdir. Alan, şirketin malvarlığına hissesi nispetinde ortak olur, kâr ve zararına katılır, dilediği zaman da hissesini başkasına satabilir.

2. Ait olduğu iktisadî değerden bağımsız değer kazanıp kaybeden bir hisse senedini eldeki parayı değerlendirmek, değerini korumak, iniş çıkışları gözeterek para kazanmak maksadıyla alıp satmak ki, borsadaki alışverişler daha çok bu ikinci maksada yöneliktir. Bu manada borsaya yatırım yapmak tam olarak değilse de biraz kumara, piyangoya benziyor. Gerçek değerin üstünde ve dışında kâğıtların pahalanıp ucuzlamasına sebep oluyor. Ekonomiye ve üretime önemli bir katkısı olmaksızın paralar kazanılıyor ve kaybediliyor. İşte bu bakımdan borsada soruda geçen ifadesiyle "oynamayı" her yönüyle makbul bir ticaret olarak değerlendirmek çok zor. (Hayrettin Karaman, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, s. 265, İst. 1999)

KRİPTO PARA CAİZ Mİ?

VIDEO: Borsa Caiz mi? I İhsan ŞENOCAK
İhsan Şenocak

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre kripto para / bitcoin günah mıdır sorusuna "Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir." denilerek, kripto paranın caiz olmadığı aktarılmış.

Gündem Yaşam Haberler

Sources


Article information

Author: James Williams

Last Updated: 1698421081

Views: 1021

Rating: 3.7 / 5 (119 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: James Williams

Birthday: 1924-10-25

Address: Unit 0859 Box 4674, DPO AP 37877

Phone: +3564993423970483

Job: Astronaut

Hobby: Playing Guitar, Yoga, Arduino, Beekeeping, Embroidery, DIY Electronics, Gardening

Introduction: My name is James Williams, I am a frank, spirited, Determined, unguarded, resolute, steadfast, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.