header banner
Default

Europol onderzoekt criminele activiteiten met betrekking tot cryptovaluta en komt tot een verrassende conclusie


De afgelopen jaren is de crypto-industrie hard gegroeid, maar helaas schoot de groei van criminaliteit in crypto hierdoor ook door het dak. Helaas gebruiken criminelen ook graag de nieuwste technieken. Toch wordt dit steeds minder, want ook zij lijken langzaam in te zien dat blockchain niet zo van pas komt als je je malafide zaakjes wilt verdoezelen.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Crypto steeds minder populair in criminele wereld

Dat schrijft Europol in een onderzoek genaamd ‘The other side of the coin’. In 58 pagina’s gaat het diep in op hoe allerlei vormen van fraude tegenwoordig werken. Denk daarbij aan alles van phishing en hacken tot belastingfraude en witwassen.

Ook cryptocurrencies en blockchain spelen hier een rol in, alhoewel deze markt slechts 1% van het totale transactievolume vertegenwoordigt. Dat ruimt meteen één van de grootste mythen omtrent cryptovaluta uit de weg; crypto wordt duidelijk niet het lievelingetje van criminelen. De meesten gebruiken kennelijk gewoon het reguliere financiële systeem, zij het op een ongeziene manier.

Sterker nog, crypto wordt steeds minder populair onder criminelen. De crypto-bearmarkt van 2022 veroorzaakte een ‘parallelle daling in de omzet van crypto-scams’. Boeven die zich richtten op crypto-fraude zagen hun kansen op grote winsten simpelweg kleiner en kleiner worden.

Minstens zo belangrijk is dat overheden hard hun best hebben gedaan om criminaliteit in de sector zo moeilijk mogelijk te maken. De meeste blockchains zijn namelijk transparant. Als je de juiste gegevens hebt, kun je zo achterhalen hoe coins door de onderwereld stromen.

Verplichte identiteitsverificatie op crypto exchanges lijkt daar een belangrijke factor in te zijn. Zelfs individuele walletadressen moeten volgens de planning binnenkort gerapporteerd worden als je gebruik wilt maken van cryptobeurzen.

Dit maakt het voor wetsovertreders erg lastig om de crypto-industrie te misbruiken voor malafide bedoelingen. Volgens de internationale politieorganisatie is dit al goed te merken. Helaas noemt de organisatie geen extra bedragen en percentages.

Advertisement

Crypto criminaliteit gaat nog steeds door

Weliswaar noemt Interpol een afname, maar om wat voor afname het gaat is niet duidelijk. Criminaliteit in de jonge sector bestaat namelijk nog steeds, en volgens sommige informatie floreert deze juist. Begin 2023 was de hoeveelheid criminele crypto-activiteit drastisch lager dan het jaar ervoor, maar toch neemt het inmiddels weer gestaag toe.

Sources


Article information

Author: Rachel Bryant

Last Updated: 1698493442

Views: 593

Rating: 5 / 5 (77 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rachel Bryant

Birthday: 1984-08-26

Address: 0380 Victor Falls, North Thomasfurt, AL 83420

Phone: +4342592819755904

Job: Article Writer

Hobby: Meditation, Puzzle Solving, Snowboarding, Origami, Skiing, Camping, Dancing

Introduction: My name is Rachel Bryant, I am a exquisite, fearless, unyielding, irreplaceable, spirited, unguarded, esteemed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.